Regulamin Sklep online Don Montero - deski na taras - deski na elewacje

Regulamin

Postanowienia wstępne
a) Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez firmę LOOLMEDIA Maciej Lulkowicz z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kossaka 22/2
posługującą się numerem NIP 6711679101 i REGON 320918078 i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej przez firmę sprzedaży.
b) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym sklep.donmontero.pl, udzielającym przybicia podczas zakupu, zwanym dalej Klientem, a firmą LOOLMEDIA Maciej Lulkowicz zwaną dalej Sprzedawcą.
c) Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym www.dh-system.pl Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.
d) Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez LOOLMEDIA Maciej Lulkowicz jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.

Przedmiot Sprzedaży
a) Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronie www.sklep.donmontero.pl.pl
b) Ceny oferowanych produktów nie zawierają kosztów transportu, koszt transportu ustalany jest według cennika dostawy w formularzu zamówienia,
c) Płatność za realizację zamówienia następuje przelewem bankowym na konto sklepu,
d) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przyj rejestracji, jako właściwe do wystawienia dowodu zakupu.

Realizacja zamówienia
a) Zamówienie towaru odbywa się za pośrednictwem strony www.sklep.donmontero.pl
b) Złożone zamówienie jest ważne 3 dni po upływie tego terminu zamówienie jestDostawa
c) Dostawy zamawianych produktów na stronie www.sklep.donmontero.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
b) Zamawiane towary dostarczane są za pomocą firmy transportowej lub firmy kurierskiej.
c) Możliwy jest odbiór osobisty zamówionego towaru w siedzibie naszej firmy po uprzedniej przedpłacie na konto.
e) Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 5 dni roboczych.

Reklamacje
Zgłoszenie ewentualnych braków lub niezgodności otrzymanych produktów z zamówieniem należy złożyć niezwłocznie, najpóźniej w przeciągu 14 dni od dnia doręczenia paczki.
W przypadku potrzeby złożenia reklamacji prosimy o kontakt e-mail na adres: sklep@donmontero.pl
Aby reklamacja mogła zostać rozpatrzona, powinna zawierać:
– Imię i nazwisko, adres
– Datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji
– Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania
– Okoliczności uzasadniające reklamację
Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail Kupującego.
Odpowiednio zabezpieczoną przesyłkę wraz z dowodem zakupu należy nadać na swój koszt na adres 

Odstąpienie od umowy
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
Sprzedawca zwróci konsumentowi równowartość ceny zakupionego towaru bez kosztów transportu.
Podstawą do przyjęcia odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość jest
odesłanie towaru wraz z Fakturą (w przypadku zwrotu części zamówienia – kopii paragonu) oraz oświadczeniem woli.
Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie.
Oświadczenie można złożyć na formularzu, pisemnie lub mailowo w formie skanu pisma na adres: sklep@donmontero.pl
Odpowiednio zabezpieczoną przesyłkę należy nadać na adres LOOLMEDIA Maciej Lulkowicz, ul. Kossaka 22/2, 60-762 Poznanń
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Dane osobowe
Ochrona danych osobowych naszych Użytkowników jest dla nas niezmiernie ważna.
Dokładamy wszelkich starań, aby czuli się Państwo bezpiecznie dokonując zakupów za pośrednictwem naszej platformy. Poniżej wyjaśniamy zasady i zakres przetwarzania przez nas danych, nasze obowiązki jako administratora, a także przysługujące Państwu prawa.
Administratorem danych LOOLMEDIA Maciej Lulkowicz z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kossaka 22/2 posługującą się numerem NIP 6711679101 i REGON 320918078

Cele przetwarzania danych
Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie, kiedy otrzymamy je dobrowolnie w celu wykonania umów zawartych za pośrednictwem serwisu www.sklep.donmontero.pl.pl

Dane te wykorzystywane są w szczególności do:
-zarejestrowania konta klienta,
-realizacji zamówień,
-dokonania rozliczeń,
-odpowiedzi na kontakt mailowy lub przez formularz kontaktowy,
-korzystania przez Użytkownika ze wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, reklamacja)
-Jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera przetwarzamy Państwa dane w celu przesyłania własnych informacji handlowych dotyczących na przykład nowości, promocji czy wyprzedaży.
Wszystkie wymagane dane są oznaczone jako takie, ponieważ są niezbędne do wykonania powyższych celów. Po wykonaniu umowy lub usunięciu konta klienta, przetwarzanie otrzymanych danych zostanie ograniczone.
Dane te zostaną usunięte po upływie okresów przechowywania, które określono w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości, chyba że wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych bądź zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zastrzeżemy sobie prawo do dalszego korzystania z danych, o czym – w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.
Konto klienta można usunąć w każdej chwili. Aby usunąć konto należy skontaktować się z nami pod adresem mailowym: sklep@donmontero.pl  lub skorzystać z odpowiedniej funkcji w panelu klienta.

Postanowienia końcowe
a) Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, bądź też z innych ważnych powodów. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Ponadto, Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie www.sklep.donmontero.pl wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany.
b) Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich opublikowania w sposób opisany w ustępie poprzedzającym.

Prawo właściwe i spory
Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a sklepem internetowym sklep.donmontero.pl jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez sklep internetowy sklep.donmontero.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Tutaj kupisz produkty znanych marek:

  • logo fibaron
  • logo Gamrat
  • logo Lenta
  • loga NewTechWood
  • logo Ultrashield
  • logo Twinson
  • logo Bergdeck
  • logo TorroTimber

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

i bądź na bierząco z nowościami

zamknij
zamknij

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close